La nostra filosofia

Cultura

 • Sentit crític

  Estimulem el sentit crític i la reflexió. Sabem que quan una nena o un nen descobreixen alguna cosa per si sols, el seu aprenentatge serà més significatiu. No ens limitem a donar interpretacions; també volem donar eines per crear-ne de noves i personals.

 • Subjectivitat

  Creem connexions entre el patrimoni i la vida de les persones, destaquem el rol de les emocions, dels cinc sentits, de les associacions d’idees… Tot això ens permet crear un calidoscopi d’interpretacions. Considerem que cada persona pot generar nou coneixement sobre l’art i el patrimoni, afegint-li noves capes de significat, i que això constitueix un enriquiment per a tothom.

 • Inspiració

  La millor manera d’aprendre és passant-s’ho bé. Volem oferir experiències divertides i inspiradores perquè les nenes i els nens s’emportin una experiència positiva del museu.

 • Inversió de futur

  Sabies que portar un infant a un museu significa transformar-lo en un futur visitant d’equipaments culturals? Estadísticament, la gran majoria dels visitants adults van fer sortides a museus de petits, amb la família o l’escola; per contra, les persones que no ho fan durant l’infància tampoc solen gaudir del patrimoni cultural en edat adulta.

Anglès

Immersió

Apostem per la metodologia AICLE/CLIL (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres/Content and Language Integrated Learning). Les nostres activitats es realitzen totalment en anglès, des de Hello fins a Goodbye!

Continuïtat amb l′escola

Considerem que la visita al museu serà més profitosa si està lligada als continguts que es treballen a l’escola, ja que això permet reforçar l’aprenentatge. Abans de realitzar una activitat, enviem un qüestionari amb l’objectiu de conèixer el nivell i les necessitats específiques de cada grup.

Currículum escolar

Dissenyem les nostres activitats en línia amb els objectius del currículum escolar de la Generalitat de Catalunya.

CEFR

En l’elaboració dels continguts lingüístics, ens basem en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR) del Consell d’Europa.